uygulama alanları

Virüslere, mikroplara ve Co.

Sterilyte ürünleri ile kapsamlı koruma ve geniş bir faaliyet yelpazesi sunuyoruz. Hayvan hijyeni alanında el dezenfeksiyonundan dezenfeksiyona.

Ticari sektörde kullanın

Profesyonel kullanıcılar, Sterilyte ürünlerinin geniş etki yelpazesinden yararlanır.

Fitness ve spor tesisleri

Bina temizliği

Sporların dezenfeksiyonu ve kontrolü

Anaokulları ve kreşler

Zanaat

Otel endüstrisi ve gastronomi

Hayvan hijyeni

Tarım

Sanayi

Evde koruma

Sterilyte ürünleri, ev hijyeni aralığında tehlikeli mallar değildir. (EG) CLP-VO1272 / 2008’e göre tehlikeli madde sınıflandırması yok yapılmış, yani etiketlemeye tabi olmadıkları anlamına gelir (piktogram yok).

Uygulama alanları çeşitlidir: