İş sağlığı ve güvenliği açısından işverenler, çalışanların iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve işle ilgili sağlık tehlikelerini önlemek için gerekli önlemleri ve etkili ilk yardım önlemlerini almalıdır.

Her geçen gün daha hızlı ve daha zorlu hale gelen bir çalışma ortamında, etkili iş güvenliği ve kazaların önlenmesi esastır.

İş güvenliği neyin kapsamına girer?

İş güvenliği, örneğin güvenli işyerleri ve işyeri tasarımı, iş ekipmanının güvenli kullanımı, gürültüden korunma, önleyici mesleki sağlık bakımı, tehlikeli veya biyolojik maddelerle işlem yapmak için yüklerin taşınması veya kullanılması gibi önlemler dahil olmak üzere bir dizi iş güvenliği kanunu ve düzenlemesini kapsar. . Piyasada sunulan cihazların, ürünlerin ve sistemlerin teknik güvenliği ise Ürün Güvenliği Yasasının konusudur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası

İşyerinde sağlık ve güvenlik için en önemli yasa, Mesleki Güvenlik ve Sağlık Yasası’dır (ArbSchG). İşverenler, işyerindeki sağlık tehlikelerini değerlendirmeli ve gerekli koruyucu önlemlere karar vermelidir. İşveren, şirketin emniyetli üretim organizasyonunun normal çalışmasını sağlamalıdır. Bu hedef, işyerindeki sağlık ve güvenliğin sürekli olarak şirket yapısına ve süreçlerine entegre edilmesiyle özellikle etkin bir şekilde gerçekleştirilebilir. İşverenler ayrıca çalışanlara işyerinde sağlık ve güvenlik konusunda rehberlik etmekte ve özellikle tehlikeli çalışma alanları ve çalışma koşulları için önleyici tedbirler almaktadır. İş güvenliği önlemlerini uygularken, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, şirketlere her bir şirketteki farklı durumlarla adil bir şekilde başa çıkabilmeleri için manevra alanı sağlar.