kimya

Kimya, kimyasal maddelerin yapısını, özelliklerini ve dönüşümünü içeren bir doğa bilimidir. Tüm malzemeler ve maddeler atomlardan, moleküllerden veya her ikisinden oluşur. Kimyasal reaksiyonlar atomların, moleküllerin ve iyonların elektron kabuklarındaki süreçlerdir.

Günlük yaşamda kimya

Kimya her yerdedir. Günlük yaşamda kimyasal reaksiyonlar, örneğin yemek pişirirken, pişirirken veya pişirirken meydana gelir. Burada, örneğin yemeğin tipik tadına götüren karmaşık dönüşümler var. Vücudun kendi ayrışma süreci sırasında, gıda kimyasal olarak bileşenlerine ayrılır ve enerjiye dönüştürülür. Gözlemlenecek en iyi kimyasal reaksiyon, suyun yanması veya kaynamasıdır.

Saç boyaları, içten yanmalı motorlar, cep telefonu ekranları, deterjanlar, gübreler, ilaçlar, dezenfektanlar, günlük yaşamdaki kimyasal uygulamaların diğer örnekleridir.

Kimyanın ekonomi ve toplum için önemi

Kimya, elementlerin ve bileşiklerin özelliklerini kimyasal olarak ele alır ve yeni bileşiklerin sentezi için yöntemler ve bilinmeyen maddelerin kimyasal bileşimini deşifre etmek için ölçüm yöntemleri sağlar.

Bileşim türü nihayetinde maddenin kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirler ve böylece kimyayı kapsamlı bir bilim haline getirir.

Kimyanın çeşitli alt alanlarında ilerleme, genellikle diğer disiplinlerde, özellikle biyoloji ve tıp alanlarında ve ayrıca fizik ve mühendislik alanlarında yeni bilgiler edinmenin vazgeçilmez bir ön şartıdır.

Yeni keşfedilen reaksiyonlar veya maddeler eski reaksiyonların veya maddelerin yerini alabilir, bu yüzden bilim ve endüstride de büyük önem taşırlar.

Tıp için, yeni ilaç arayışında ve ilaç üretiminde kimya çok önemlidir.

Mühendislik bilimleri genellikle uygulamaya göre uyarlanmış malzemeleri arar (uçak yapımı için hafif malzemeler, dayanıklı ve esnek yapı malzemeleri, yüksek saflıkta yarı iletkenler). Sentezleri kimyanın görevlerinden biridir