chemia

Chemia to nauka przyrodnicza obejmująca budowę, właściwości i przemiany substancji chemicznych. Wszystkie materiały i substancje składają się z atomów, cząsteczek lub obu. Reakcje chemiczne to procesy zachodzące w powłokach elektronowych atomów, cząsteczek i jonów.

Chemia w życiu codziennym

Chemia jest wszędzie. Reakcje chemiczne zachodzą w życiu codziennym, na przykład podczas gotowania, pieczenia lub pieczenia. Zachodzą tu złożone przemiany, które prowadzą na przykład do typowego smaku potraw. Podczas własnego procesu rozkładu w organizmie żywność jest chemicznie rozkładana na składniki i przekształcana w energię. Najlepszą reakcją chemiczną do zaobserwowania jest spalanie lub gotowanie wody.

Farby do włosów, silniki spalinowe, wyświetlacze telefonów komórkowych, detergenty, nawozy, leki, środki dezynfekujące to kolejne przykłady zastosowań chemicznych w życiu codziennym.

Znaczenie chemii dla gospodarki i społeczeństwa

Chemia zajmuje się chemicznie właściwościami pierwiastków i związków oraz dostarcza metod syntezy nowych związków oraz metod pomiarowych do rozszyfrowania składu chemicznego nieznanych substancji.

Rodzaj składu ostatecznie decyduje o właściwościach chemicznych i fizycznych substancji, a tym samym sprawia, że chemia jest nauką wszechstronną.

Postęp w różnych podobszarach chemii jest zwykle nieodzownym warunkiem zdobywania nowej wiedzy w innych dyscyplinach, zwłaszcza z zakresu biologii i medycyny oraz fizyki i inżynierii.

Nowo odkryte reakcje lub substancje mogą zastąpić stare reakcje lub substancje, dlatego mają również duże znaczenie w nauce i przemyśle.

Dla medycyny chemia jest niezbędna w poszukiwaniu nowych leków i ich produkcji.

Nauki inżynieryjne często poszukują materiałów dostosowanych do danego zastosowania (lekkie materiały do budowy samolotów, trwałe i elastyczne materiały budowlane, półprzewodniki o wysokiej czystości). Ich synteza jest jednym z zadań chemii