Ochrona danych

Z naszej strony internetowej można zazwyczaj korzystać bez podawania danych osobowych. O ile dane osobowe (np. Imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) są gromadzone na naszej stronie internetowej, odbywa się to zawsze na zasadzie dobrowolności, o ile to możliwe. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewniają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych wymienionym poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Dane kontaktowe można znaleźć w nadruku tej witryny.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są zbierane, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być na przykład dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. Przeglądarka internetowa, system operacyjny czy godzina wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędności serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej, jeśli masz dalsze pytania dotyczące ochrony danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może być ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Twoje zachowanie podczas surfowania jest zwykle analizowane anonimowo; zachowania podczas surfowania nie można przypisać do Ciebie. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Możesz sprzeciwić się tej analizie. Poinformujemy Cię o możliwości wniesienia sprzeciwu w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób iw jakim celu się to robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. Podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga na temat odpowiedzialnego organu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Sterilius GmbH

W domu zielony 17
79312 Emmendingen, Niemcy

Rejestr handlowy: 722466
Sąd rejestrowy: Freiburg

Reprezentowane przez:
Christian Koeniger
Lovis Schumacher

Kontakt
Telefon: 05691 5009490
E-mail: info@sterilyte.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. Nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed odwołaniem.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona używa SSL lub. Szyfrowanie TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa przysługuje Ci prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej, jeśli masz dalsze pytania na temat danych osobowych.

Sprzeciw wobec poczty reklamowej

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, takich jak wiadomości spamowe.

3. Inspektor ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych

Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych w naszej firmie.

4. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka

Niektóre strony internetowe wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Po Twojej wizycie są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, które chcesz (np. Funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO zapisane. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zapisywane są inne pliki cookie (np. Pliki cookie do analizy zachowania podczas surfowania), zostaną one oddzielnie omówione w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca serwisu automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

Typ i wersja przeglądarki

używany system operacyjny

URL strony odsyłającej

Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

Czas żądania serwera

adres IP

Te dane nie będą łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wpisanych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz cofnąć tę zgodę. Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzonych przed odwołaniem.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. Po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Informacja o ochronie danych dla kandydatów

Podane przez Ciebie dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres lub adres e-mail, będą wykorzystywane wyłącznie do przekazywania Twoich zapytań do firmy, o stanowisko, o które prosiłeś. Wprowadzone dane będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie przez tę firmę w celu selekcji kandydatów. Wraz z aplikacją zgadzasz się, że skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy o tym na piśmie i / lub telefonicznie w ramach procesu aplikacyjnego. Pamiętaj, że Twoje dane nie są przechowywane anonimowo, ale są dostępne dla działu HR firmy i na stanowiskach związanych ze stanowiskiem, które ma zostać obsadzone. Wszyscy kandydaci powinni być oceniani wyłącznie na podstawie ich kwalifikacji, niezależnie od rasy, pochodzenia etnicznego, płci, religii lub przekonań, niepełnosprawności, wieku lub tożsamości seksualnej. Dlatego prosimy o powstrzymanie się od podawania takich informacji we wniosku, jeśli to możliwe. W każdej chwili możesz zmienić lub usunąć swoje zgłoszenie oraz wycofać swoją zgodę. Aby to zrobić, skontaktuj się z firmą, z którą się skontaktowałeś.

Zgoda na dalsze wykorzystywanie danych kandydata

Wyrażam zgodę na zapisanie przez HPS GmbH moich danych aplikacyjnych w celu przekazania ich potencjalnie zainteresowanym firmom w celu znalezienia pracy w przyszłości. Będą one przekazywane tylko do firm, których oferty pracy są zgodne z danymi moich kandydatów pod względem branży i regionu. Firmy te mogą wtedy się ze mną skontaktować. W ramach tej wysyłki wysłany przeze mnie list motywacyjny nie zostanie przekazany, w związku z czym firma, o której mowa, nie zostanie poinformowana o tym, do której firmy się ubiegałem.

W każdej chwili mogę cofnąć tę zgodę i zażądać usunięcia moich danych aplikacyjnych z HPS. Mam również prawo do informacji o moich przechowywanych danych, a także do ich zablokowania i poprawiania.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Nasza strona internetowa korzysta z usługi firmy matelso GmbH, Stuttgart. Jeśli zadzwonisz na numer przełączony dla nas przez matelso, informacje o połączeniu zostaną przekazane do używanej przez nas usługi analizy sieci (np.Google Analytics). matelso odczytuje również pliki cookie ustawione przez naszą usługę analityczną lub inne parametry odwiedzanej strony internetowej, na przykład strona odsyłająca, ścieżka dokumentu, zdalny agent użytkownika. Odpowiednie informacje są przetwarzane przez matelso zgodnie z naszymi instrukcjami i przechowywane na serwerach w UE. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.matelso.com/privacy. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.

Oświadczenie o ochronie danych w zakresie korzystania z Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Ciasteczka”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli anonimizacja IP jest aktywowana na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia operatorowi innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http : //tools.google.com/dlpage/gaoptout? hl = de.

Oświadczenie o ochronie danych dla głównego inspektora

W celu statystycznej oceny dostępu odwiedzających do zbierania, przetwarzania i zapisywania danych do celów marketingowych oraz do identyfikacji odwiedzających stronę internetową wykorzystywane są technologie Lead Inspector GmbH. Technologia Lead Inspector GmbH ustala adres na podstawie tych danych, ale tylko w tych przypadkach, w których może zapewnić, że jest to firma, a nie jedna osoba jako gość. Można do tego wykorzystać tak zwane pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Dane firmy gromadzone przez Lead Inspector GmbH mogą również zawierać dane osobowe. Lead Inspector GmbH może wykorzystywać informacje pozostawione podczas wizyt na stronie internetowej do tworzenia anonimowych profili użytkowników. Jeśli chodzi o zbierane adresy IP, są one anonimizowane natychmiast po zebraniu poprzez usunięcie ostatniego bloku numerycznego.

Gromadzenie i przechowywanie danych przez Lead Inspector GmbH na tej stronie internetowej można w każdej chwili sprzeciwić ze skutkiem na przyszłość pod adresem https://www.leadinspector.de/widersrück.

Google reCAPTCHA

Używamy „Google reCAPTCHA” (zwanego dalej „reCAPTCHA”) na naszych stronach internetowych. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane są wprowadzane na naszej stronie (np. W formularzu kontaktowym) przez osobę lub przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej witrynę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko osoba odwiedzająca witrynę wejdzie na stronę. Na potrzeby analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. Adres IP, długość pobytu osoby odwiedzającej witrynę na stronie lub ruchy myszy wykonywane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Osoby odwiedzające serwis nie są informowane o przeprowadzaniu analizy.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami zautomatyzowanego szpiegowania oraz przed spamem.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i oświadczenia Google o ochronie danych można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/ android html.

6. Wtyczki i narzędzia

Czcionki internetowe Google

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google, w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przeglądarka musi łączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa została otwarta za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z czcionek internetowych Google ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, Twój komputer użyje standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://www.google.com/policies/privacy/.